[edk2-devel] [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Sheng Wei posted 1 patch 2 weeks ago
Failed in applying to current master (apply log)
Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

[edk2-devel] [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Posted by Sheng Wei 2 weeks ago
Reduce the debug level from DEBUG_INFO to DEBUG_VERBOSE in
 function SubmitQueuedInvalidationDescriptor ().

REF: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=3801

Cc: Ray Ni <ray.ni@intel.com>
Cc: Rangasai V Chaganty <rangasai.v.chaganty@intel.com>
Cc: Jenny Huang <jenny.huang@intel.com>
Cc: Robert Kowalewski <robert.kowalewski@intel.com>
Signed-off-by: Sheng Wei <w.sheng@intel.com>
---
 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
index 1ce9c1c0..c88f462b 100644
--- a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
+++ b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
@@ -238,7 +238,7 @@ SubmitQueuedInvalidationDescriptor (
  QiDescLength = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDescLength;
  BaseDesc = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDesc;
 
- DEBUG((DEBUG_INFO, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
+ DEBUG((DEBUG_VERBOSE, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
 
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].Low = Desc->Low;
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].High = Desc->High;
-- 
2.16.2.windows.1-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.
View/Reply Online (#85506): https://edk2.groups.io/g/devel/message/85506
Mute This Topic: https://groups.io/mt/88339715/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Re: [edk2-devel] [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Posted by Kowalewski, Robert 1 week, 6 days ago
Reviewed-by: Robert Kowalewski <robert.kowalewski@intel.com>
-----Original Message-----
From: Sheng, W <w.sheng@intel.com> 
Sent: Tuesday, January 11, 2022 2:27 AM
To: devel@edk2.groups.io
Cc: Ni, Ray <ray.ni@intel.com>; Chaganty, Rangasai V <rangasai.v.chaganty@intel.com>; Huang, Jenny <jenny.huang@intel.com>; Kowalewski, Robert <robert.kowalewski@intel.com>
Subject: [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Reduce the debug level from DEBUG_INFO to DEBUG_VERBOSE in function SubmitQueuedInvalidationDescriptor ().

REF: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=3801

Cc: Ray Ni <ray.ni@intel.com>
Cc: Rangasai V Chaganty <rangasai.v.chaganty@intel.com>
Cc: Jenny Huang <jenny.huang@intel.com>
Cc: Robert Kowalewski <robert.kowalewski@intel.com>
Signed-off-by: Sheng Wei <w.sheng@intel.com>
---
 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
index 1ce9c1c0..c88f462b 100644
--- a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
+++ b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
@@ -238,7 +238,7 @@ SubmitQueuedInvalidationDescriptor (
  QiDescLength = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDescLength;
  BaseDesc = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDesc;
 
- DEBUG((DEBUG_INFO, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
+ DEBUG((DEBUG_VERBOSE, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] 
+ Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, 
+ mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
 
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].Low = Desc->Low;
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].High = Desc->High;
--
2.16.2.windows.1

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.
Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.
View/Reply Online (#85558): https://edk2.groups.io/g/devel/message/85558
Mute This Topic: https://groups.io/mt/88339715/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Re: [edk2-devel] [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Posted by Huang, Jenny 1 week, 6 days ago
Reviewed-by: Jenny Huang <jenny.huang@intel.com>

-----Original Message-----
From: Sheng, W <w.sheng@intel.com> 
Sent: Tuesday, January 11, 2022 9:27 AM
To: devel@edk2.groups.io
Cc: Ni, Ray <ray.ni@intel.com>; Chaganty, Rangasai V <rangasai.v.chaganty@intel.com>; Huang, Jenny <jenny.huang@intel.com>; Kowalewski, Robert <robert.kowalewski@intel.com>
Subject: [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Reduce the debug level from DEBUG_INFO to DEBUG_VERBOSE in function SubmitQueuedInvalidationDescriptor ().

REF: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=3801

Cc: Ray Ni <ray.ni@intel.com>
Cc: Rangasai V Chaganty <rangasai.v.chaganty@intel.com>
Cc: Jenny Huang <jenny.huang@intel.com>
Cc: Robert Kowalewski <robert.kowalewski@intel.com>
Signed-off-by: Sheng Wei <w.sheng@intel.com>
---
 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
index 1ce9c1c0..c88f462b 100644
--- a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
+++ b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
@@ -238,7 +238,7 @@ SubmitQueuedInvalidationDescriptor (
  QiDescLength = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDescLength;
  BaseDesc = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDesc;
 
- DEBUG((DEBUG_INFO, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
+ DEBUG((DEBUG_VERBOSE, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] 
+ Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, 
+ mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
 
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].Low = Desc->Low;
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].High = Desc->High;
--
2.16.2.windows.1-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.
View/Reply Online (#85521): https://edk2.groups.io/g/devel/message/85521
Mute This Topic: https://groups.io/mt/88339715/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Re: [edk2-devel] [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Posted by Ni, Ray 1 week, 5 days ago
Merged.

-----Original Message-----
From: Huang, Jenny <jenny.huang@intel.com> 
Sent: Tuesday, January 11, 2022 3:54 PM
To: Sheng, W <w.sheng@intel.com>; devel@edk2.groups.io
Cc: Ni, Ray <ray.ni@intel.com>; Chaganty, Rangasai V <rangasai.v.chaganty@intel.com>; Kowalewski, Robert <robert.kowalewski@intel.com>
Subject: RE: [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Reviewed-by: Jenny Huang <jenny.huang@intel.com>

-----Original Message-----
From: Sheng, W <w.sheng@intel.com>
Sent: Tuesday, January 11, 2022 9:27 AM
To: devel@edk2.groups.io
Cc: Ni, Ray <ray.ni@intel.com>; Chaganty, Rangasai V <rangasai.v.chaganty@intel.com>; Huang, Jenny <jenny.huang@intel.com>; Kowalewski, Robert <robert.kowalewski@intel.com>
Subject: [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Reduce the debug level from DEBUG_INFO to DEBUG_VERBOSE in function SubmitQueuedInvalidationDescriptor ().

REF: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=3801

Cc: Ray Ni <ray.ni@intel.com>
Cc: Rangasai V Chaganty <rangasai.v.chaganty@intel.com>
Cc: Jenny Huang <jenny.huang@intel.com>
Cc: Robert Kowalewski <robert.kowalewski@intel.com>
Signed-off-by: Sheng Wei <w.sheng@intel.com>
---
 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
index 1ce9c1c0..c88f462b 100644
--- a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
+++ b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
@@ -238,7 +238,7 @@ SubmitQueuedInvalidationDescriptor (
  QiDescLength = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDescLength;
  BaseDesc = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDesc;
 
- DEBUG((DEBUG_INFO, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
+ DEBUG((DEBUG_VERBOSE, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] 
+ Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, 
+ mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
 
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].Low = Desc->Low;
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].High = Desc->High;
--
2.16.2.windows.1-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.
View/Reply Online (#85611): https://edk2.groups.io/g/devel/message/85611
Mute This Topic: https://groups.io/mt/88339715/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Re: [edk2-devel] [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Posted by Chaganty, Rangasai V 2 weeks ago
Reviewed-by: Sai Chaganty <rangasai.v.chaganty@intel.com>

-----Original Message-----
From: Sheng, W <w.sheng@intel.com> 
Sent: Monday, January 10, 2022 5:27 PM
To: devel@edk2.groups.io
Cc: Ni, Ray <ray.ni@intel.com>; Chaganty, Rangasai V <rangasai.v.chaganty@intel.com>; Huang, Jenny <jenny.huang@intel.com>; Kowalewski, Robert <robert.kowalewski@intel.com>
Subject: [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Reduce the debug level from DEBUG_INFO to DEBUG_VERBOSE in function SubmitQueuedInvalidationDescriptor ().

REF: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=3801

Cc: Ray Ni <ray.ni@intel.com>
Cc: Rangasai V Chaganty <rangasai.v.chaganty@intel.com>
Cc: Jenny Huang <jenny.huang@intel.com>
Cc: Robert Kowalewski <robert.kowalewski@intel.com>
Signed-off-by: Sheng Wei <w.sheng@intel.com>
---
 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
index 1ce9c1c0..c88f462b 100644
--- a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
+++ b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
@@ -238,7 +238,7 @@ SubmitQueuedInvalidationDescriptor (
  QiDescLength = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDescLength;
  BaseDesc = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDesc;
 
- DEBUG((DEBUG_INFO, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
+ DEBUG((DEBUG_VERBOSE, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] 
+ Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High, 
+ mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
 
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].Low = Desc->Low;
  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].High = Desc->High;
--
2.16.2.windows.1-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.
View/Reply Online (#85518): https://edk2.groups.io/g/devel/message/85518
Mute This Topic: https://groups.io/mt/88339715/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Re: [edk2-devel] [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level

Posted by Ni, Ray 2 weeks ago
Reviewed-by: Ray Ni <ray.ni@intel.com>

> -----Original Message-----
> From: Sheng, W <w.sheng@intel.com>
> Sent: Tuesday, January 11, 2022 9:27 AM
> To: devel@edk2.groups.io
> Cc: Ni, Ray <ray.ni@intel.com>; Chaganty, Rangasai V <rangasai.v.chaganty@intel.com>; Huang, Jenny
> <jenny.huang@intel.com>; Kowalewski, Robert <robert.kowalewski@intel.com>
> Subject: [PATCH] IntelSiliconPkg/IntelVTdDxe: Reduce Debug Level
> 
> Reduce the debug level from DEBUG_INFO to DEBUG_VERBOSE in
> function SubmitQueuedInvalidationDescriptor ().
> 
> REF: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=3801
> 
> Cc: Ray Ni <ray.ni@intel.com>
> Cc: Rangasai V Chaganty <rangasai.v.chaganty@intel.com>
> Cc: Jenny Huang <jenny.huang@intel.com>
> Cc: Robert Kowalewski <robert.kowalewski@intel.com>
> Signed-off-by: Sheng Wei <w.sheng@intel.com>
> ---
> Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c | 2 +-
> 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
> 
> diff --git a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
> b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
> index 1ce9c1c0..c88f462b 100644
> --- a/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
> +++ b/Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Feature/VTd/IntelVTdDxe/VtdReg.c
> @@ -238,7 +238,7 @@ SubmitQueuedInvalidationDescriptor (
>  QiDescLength = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDescLength;
>  BaseDesc = mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiDesc;
> 
> - DEBUG((DEBUG_INFO, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc->High,
> mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
> + DEBUG((DEBUG_VERBOSE, "[%d] Submit QI Descriptor [0x%08x, 0x%08x] Free Head (%d)\n", VtdIndex, Desc->Low, Desc-
> >High, mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead));
> 
>  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].Low = Desc->Low;
>  BaseDesc[mVtdUnitInformation[VtdIndex].QiFreeHead].High = Desc->High;
> --
> 2.16.2.windows.1-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.
View/Reply Online (#85513): https://edk2.groups.io/g/devel/message/85513
Mute This Topic: https://groups.io/mt/88339715/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-