[edk2-devel] [edk2platforms][PATCH v1 0/1] IntelSiliconPkg: Add IntelDieInfoProtocol

Maciej Czajkowski posted 1 patch 2 weeks ago
Failed in applying to current master (apply log)
Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Include/Protocol/IntelDieInfoProtocol.h | 109 ++++++++++++++++++++
Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/IntelSiliconPkg.dec           |  2 +
2 files changed, 111 insertions(+)
create mode 100644 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Include/Protocol/IntelDieInfoProtocol.h

[edk2-devel] [edk2platforms][PATCH v1 0/1] IntelSiliconPkg: Add IntelDieInfoProtocol

Posted by Maciej Czajkowski 2 weeks ago
This commit will add a protocol/PPI definition which will provide a generic and 
unified way to get information about dies installed in the system(PCH, SoC, CPU).
It will be implemented per generation in silicon packages.

Cc: Ray Ni <ray.ni@intel.com>
Cc: Rangasai V Chaganty <rangasai.v.chaganty@intel.com>

Maciej Czajkowski (1):
 IntelSiliconPkg: Add IntelDieInfoProtocol

 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Include/Protocol/IntelDieInfoProtocol.h | 109 ++++++++++++++++++++
 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/IntelSiliconPkg.dec           |  2 +
 2 files changed, 111 insertions(+)
 create mode 100644 Silicon/Intel/IntelSiliconPkg/Include/Protocol/IntelDieInfoProtocol.h

-- 
2.27.0.windows.1

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.
Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.
View/Reply Online (#81577): https://edk2.groups.io/g/devel/message/81577
Mute This Topic: https://groups.io/mt/86148032/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-