[edk2-devel] [PATCH v1 0/1] Maintainers.txt: Adding new NetworkPkg reviewer.

Rabeda, Maciej posted 1 patch 29 weeks ago
Failed in applying to current master (apply log)
Maintainers.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)

[edk2-devel] [PATCH v1 0/1] Maintainers.txt: Adding new NetworkPkg reviewer.

Posted by Rabeda, Maciej 29 weeks ago
Add Maciej Rabeda as reviewer of NetworkPkg.

Cc: Jiaxin Wu <jiaxin.wu@intel.com>
Cc: Siyuan Fu <siyuan.fu@intel.com>

Maciej Rabeda (1):
  Maintainers.txt: Adding new NetworkPkg reviewer.

 Maintainers.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

-- 
2.17.0.windows.1

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.

View/Reply Online (#49970): https://edk2.groups.io/g/devel/message/49970
Mute This Topic: https://groups.io/mt/42268261/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub  [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-