[edk2-devel] [PATCH v1 0/1] Remove UNDI calls from SNP during ExitBootServices

Rabeda, Maciej posted 1 patch 32 weeks ago
Failed in applying to current master (apply log)
NetworkPkg/SnpDxe/Snp.c   | 45 --------------------
NetworkPkg/SnpDxe/Snp.h   | 2 -
NetworkPkg/SnpDxe/SnpDxe.inf | 3 --
3 files changed, 50 deletions(-)

[edk2-devel] [PATCH v1 0/1] Remove UNDI calls from SNP during ExitBootServices

Posted by Rabeda, Maciej 32 weeks ago
REF: https://bugzilla.tianocore.org/show_bug.cgi?id=1974

Removing calls to UNDI->Shutdown() and Stop() functions in ExitBootServices
event notification function. Since SNP event reacting to ExitBootServices
is only calling those two functions, I am removing that as well.

Cc: Siyuan Fu <siyuan.fu@intel.com>
Cc: Jiaxin Wu <jiaxin.wu@intel.com>

Maciej Rabeda (1):
 NetworkPkg/SnpDxe: Remove ExitBootServices event

 NetworkPkg/SnpDxe/Snp.c   | 45 --------------------
 NetworkPkg/SnpDxe/Snp.h   | 2 -
 NetworkPkg/SnpDxe/SnpDxe.inf | 3 --
 3 files changed, 50 deletions(-)

-- 
2.17.0.windows.1

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.

View/Reply Online (#48588): https://edk2.groups.io/g/devel/message/48588
Mute This Topic: https://groups.io/mt/34444144/1787277
Group Owner: devel+owner@edk2.groups.io
Unsubscribe: https://edk2.groups.io/g/devel/unsub [importer@patchew.org]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-